ارتباط با ما

شما اینجا هستید

ردیف

واحد سازمانی

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی مسئول دفتر

شماره مسئول دفتر

ایمیل مسئول دفتر

۱

ریاست

دکتر وحید یزدانیان

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

محمد حسین ستایش

۷۳۷۴

setayesh@itrc.ac.ir

۲

معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمي

دکتر مهدی فسنقری

معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمي

سارا حسنی

۷۷۲۵

S_hassani63@itrc.ac.ir

۳

معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

دکتر عبدالرضا بهادری فرد

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

اعظم دهنوی

۷۳۷۲

ندارد

۴

دفتر ریاست و روابط عمومی

دکتر محمدرضا فرنقی زاد

مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی

شهرزاد غفاری

۷۳۷۷

Sh.ghafari@itrc.ac.ir

۵

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهندس سید اسماعیل میرزاد

مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

شیرین میرزائی

۷۰۹۵

Sh.mirzaeighazi@itrc.ac.ir

۶

پژوهشکده فناوری ارتباطات

دکتر لیلا محمدی

رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات

الهام رحیمی

۷۹۷۷

e-rahimi@itrc.ac.ir

۷

پژوهشکده فناوری اطلاعات

دکتر محمدشهرام معین

رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات

زهرا پارسا

۷۰۴۳

parsa@itrc.ac.ir

۸

پژوهشکده امنیت فاوا

دکتر ابوذر عرب سرخی

رئیس پژوهشکده امنیت فاوا

نیره پارسا

۷۸۸۵

ندارد

۹

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا

دکتر علیرضا یاری

رئیس پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا

مهران انتظامی

۷۶۰۶

m.entezami@itrc.ac.ir

۱۰

دفتر بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات

مهندس مهدی قیومی

مدیرکل دفتر بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات

محسن نقاشیان

۷۷۵۹

m.naghashyan@itrc.ac.ir

۱۱

حراست

مجید کردی

مدیرکل حراست

محمد ضمیری

۷۵۶۱

m.zamiri@itrc.ac.ir