جلسه هفتم فروم اشتراك گذاری و تحلیل اطلاعات تهدیدات سایبری

شما اینجا هستید

ارايه پنلهاي ساتا
بررسي ذي نفعان وشركاء
ارايه معماري نهايي

در اين نشست در مورد ذي نفعان و شركاء در قلمرو سايبري صحبت خواهد شد. جايگاه اين سامانه و نحوه تعامل با آن به همراه ورودي و خروجيها بحث ميشود در ادامه ارايه معماري و طرح فني و مفهومي نهايي و چالشهاي پياده سازي بحث خواهد شد درانتها پنلهاي مختلف اين سامانه به همراه خدمات قابل ارايه براي سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي صحبت مي شود.

نوع: 
دوره تخصصی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۱۴ بهمن, ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰