معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی

شما اینجا هستید

در راستای اجرا و تحقق برنامه‌های توسعه کشور در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور انجام فعالیت‌های تحقیقاتی در این حوزه، معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی، با نگاه به تحولات فناوری و نیز مد نظر قرار دادن نیازهای وزارتخانه متبوع، سازماندهی و مدیریت فعالیت‌های تحقیقاتی در پژوهشکده‌ها را محور کار خود قرار داده و می‌کوشد تا بستر مناسب جهت مشارکت بخش خصوصی و همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ملی و بین‌المللی را برای حل چالش‌ها و مشکلات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور فراهم آورد. این معاونت فعالیتهای خود را از طریق چهار دفتر زیرمجموعه خود به شرح زیر انجام می دهد: • دفتر امور پژوهشی • دفتر دفتر آموزش و همکاریهای علمی و بین‌المللی • دفتر انتقال دانش فنی و ارتباط با صنعت

  • برنامه ریزی برای  فعالیت‌های علمی – تخصصی و طرحهای کلان پژوهشگاه در چهار لایه « پژوهشهای بنیادی و راهبردی» ، «پژوهشهای توسعه ای و نمونه سازی» ، «خدمات و محصولات کاربردی» و « فعالیتهای ترویجی و پشتیبانی» با لحاظ کردن جنبه‌های مربوط به  «اسناد بالادستی» ، «نیازهای واقعی جامعه کاربران» ، «مقدورات و منابع موجود» و نیز «روند جاریICT  و شاخه‌های مرتبط با آن»
  • رصد و آینده نگاری فناوری ICT   و پیامدهای مرتبط با آن در ابعاد مختلف با هدف ایفای نقش در توزین فعالیت‌های مرتبط با چهار لایه در پژوهشگاه . برنامه ریزی برای حرکت به سمت پژوهشهای دانش بنیان مبتنی بر فناوریهای نوظهور و قابل ارائه به بازارهای داخلی ، منطقه ای و بین المللی با هدف ایفای نقش در جهت دهی به فعالیت‌ها و توجه به اقتصاد مقاومتی در  توسعه تحقیقات. ارتباط ارگانیک ( ارگانی) با مراکز و انجمن‌های علمی تخصصی وحرفه ای داخل و خارج کشور با هدف تقویت و اشاعه مؤثر نوآوری  ارتقای برند ITRC  در سطح بین المللی و تاکید بر نوآوری و همکاریهای فناورانه با مراکز معتبر و برجسته علمی و حمایت از ابداع گران و انگیزه سازی در آنان با ثبت اختراعات و سرمایه‌های  دانسته ای  ( IP) ارتقای سطح بینش، دانش و مهارت علمی تخصصی و نیز بهینه سازی فرآیند کاری در سازمان و ارتقای هسته مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در ITRC . بازنگری مستمر فرآیندهای سازمانی برای اجرای مؤثر فعالیت‌ها و ارزش افزایی از یکسو و نهادینه سازی دانش در ITRC  با تحقق بخشی به منابع انسانی کارآزموده .
  • برنامه سازی و بستر سازی جهت حمایت از ایده‌های قابل توسعه به محصول از طریق ایجاد شرکتهای نوپا، مراکز رشد و پارک‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدنظر قرار دادن گرایش‌های محلی و منطقه ای برنامه ریزی در جهت ایجاد و بهره برداری از آزمایشگاههای تخصصی تایید نمونه مدیریت و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی ICT برنامه ریزی در جهت حضور فعال و موثر علمی و پژوهشی در نمایشگاهها و کنفرانس‌های تخصصی داخلی و خارجی برنامه ریزی جهت شناسائی و تهیه جدیدترین منابع علمی مورد نیاز فعالیتهای تحقیقاتی در حوزه ICT
مهدی فسنقری
معاون پژوهشی مهدی فسنقری

چارت سازمانی