هیأت امنا

شما اینجا هستید

اعضای هیات امنا (به ترتیب حروف الفبا):

مهندس محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رئیس هیات امنا

حمید امانی همدانی نماینده سازمان برنامه و بودجه و عضو هیات امنا

مهندس نصرالله جهانگرد  عضو هیات امنا

دکتر وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه و دبیر هیئت‌امنا و کمیسیون دائمی

دکتر سیدابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی و عضو هیأت امنا

فرهاد معارفی معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت و عضو هیأت امنا

دکتر احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیات امنا

دکتر علی معینی نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امنا

مهندس سیروس موثقی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت و عضو هیات امنا

 

 

 

 

 

 

 

مصوبات هیأت امنا

  • تصویب آیین نامه داخلی هیأت امنا تصویب نمودار سازمانی وتشکیلا مؤسسه بر اساس ضوابط ومقررات مربوط که پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات وفناوری قابل اجار خواهد بود.
  • تصویب آیین نامه‌های مالی –معاملاتی، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی مؤسسه ( از جمله آیین نامه‌های سفرهای علمی ، بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی) که پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود.
  • بررسی وتصویب بودجه سالانه و تفصیلی مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می شود.
  • تصویب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی ومصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط کوشش برای جلب کمکهای مالی و امکانات از اشخاص حقیقی وحقوقی با رعایت ضوابط ومقررات مربوط تعیین نحوه اداره واحدهای تولید، خدماتی، کارگاهی و.... در چارچوب ضوابط ومقررات مربوط تعیین میزان پژوهانه، آموزانه، ترجمانه، نویسانه، و نظایر آن با رعایت ضوابط ومقررات مربوط
  • بررسی گزارش عملکرد سالانه مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه می شود و اظهار نظر نسبت به آن

ماده ۸: رئیس

  • رئیس مؤسسه که نماینده قانونی مؤسسه نزد مراجع حقیقی وحقوقی است، از میان اعضای هیأت علمی به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات وفناوری و حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مدت چهارسال منصوب می شود. پیشنهاد و انتصاب مجدد وی بلامانع است. 
محمدجواد آذری جهرمی
رییس هیأت محمدجواد آذری جهرمی

چارت سازمانی