پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شما اینجا هستید

حسین قرایی
رییس پژوهشکده حسین قرایی

در كنار رشد روزافزون فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، مقوله¬ی امنیت این فناوری‌ها بسیار مهم و محل توجه بسیار زیاد همه كشورها قرار گرفته است. پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) به‌عنوان بازوی تحقیقاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات كه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور را هدایت و راهبری می كند، اهمیت برنامه ریزی و اقدام به موقع جهت ارتقا سطح امنیت در این زمینه را درك و نسبت به ایجاد پژوهشكده امنیت در سال ۱۳۸۲ اقدام نموده است كه در تیرماه سال ۱۳۸۵ مؤفق با تأسیس پژوهشكده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد. شایان ذكر می‌باشد كه این پژوهشكده در قالب یك گروه از بهمن ماه سال  ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز نموده است.

  • تحقیق و پژوهش در زمینه آخرین فناوری‌ها و خدمات امنیت فضای تبادل اطلاعات(افتا)

  • تدوین و ارائه انواع نظام‌های كلان مرتبط با حوزه افتا به مراجع ذیصلاح كشور

  • توسعه ظرفیت‌های ملی مورد نیاز افتا بخصوص در بخش نیروی انسانی و كمك به ارتقا سطح علمی كشور در تولید دانش و فناوری‌های افتا

  • كمك به تولید سامانه‌های كلیدی مورد نیاز كشور و انتقال دانش فنی زمینه

  • ارائه مشاوره‌های تخصصی و كلان به دستگاه‌های حاكمیتی و اجرایی بخصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتفهرست پروژه‌ها فهرست مقاله‌ها بروشور معرفی

چارت سازمانی