پژوهشکده فناوری اطلاعات

شما اینجا هستید

دكتر علیرضا یاری
رییس پژوهشکده دكتر علیرضا یاری

پژوهشكده فناوری اطلاعات وظیفه اجرای پروژه­ها و مدیریت تحقیق و توسعه در سطوح بنیادی، راهبردی و كاربردی و نیز ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای در حوزه فناوری­های نوین فناوری اطلاعات من‌جمله کلان داده، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، رایانش ابری، پردازش وب و رایا زبان، رایانش كوآنتومی، زنجیره بلوكی و خدمات الكترونیكی دارد. بدین منظور، چهار گروه پ‍‍‍ژوهشی "خدمات و محتوای الكترونیكی "، "سامانه‌های پردازش و تحلیل داده‌ها"، "سكوهای فناوری اطلاعات" و سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان" و نیز "آزمایشگاه فناوری اطلاعات"، در راستای نیل به اهداف پژوهشكده فناوری اطلاعات، فعالیت­های مرتبط با موضوعات كاری خود را تحت پوشش قرار می­دهند.

مدیریت و انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه بنیادی، راهبردی و كاربردی در فناوری اطلاعات، مشتمل بر: کلان داده، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، رایانش ابری، پردازش وب و رایا زبان، رایانش كوآنتومی، زنجیره بلوكی، خدمات الكترونیكی و فناوری­های نوظهور در حوزه فناوری اطلاعات


ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای در حوزه‌های کلان داده، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، رایانش ابری، پردازش وب و رایا زبان، رایانش كوآنتومی، زنجیره بلوكی، خدمات الكترونیكی و فناوری­های نوظهور در حوزه فناوری اطلاعات


ارائه خدمات آزمایشگاه فناوری اطلاعات مشتمل بر تائید نمونه، آزمون و توسعه خدمات فناوری اطلاعاتفهرست پروژه‌ها فهرست مقاله‌ها بروشور معرفی

چارت سازمانی