منشور حقوق شهروندی

شماره :
46332
آخرین به روزرسانی :
یکشنبه 1402/06/26 ساعت 17:01

1-    حق شهروندان است که بتوانند از اطلاعات و اسناد تحقیقاتی موجود در پژوهشگاه که دارای طبقه بندی نیستند به راحتی و متناسب با نیازمندی خود استفاده نمایند.
2-    حق شهروندان است که با بهره مندی از دولت الکترونیک، به صورت عادلانه و بدون تبعیض بتوانند از خدمات برخط پژوهشگاه استفاده نمایند.
3-    حق شهروندان است که به صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی فاقد طبقه بندی از جمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده ها و مناقصه های پژوهشگاه مطلع شوند.
4-    حق شهروندان است که امور اداری آنها در پژوهشگاه با رعایت قانون، بی طرفانه و به دور از هرگونه منفعت جویی یا غرض ورزی شخصی انجام شود.
5-    حق توان¬خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان است که امکانات لازم در ساختمان-های پژوهشگاه برای تردد ایشان تعبیه شده باشد.
6-    حق شهروندان خدمت گیرنده و کارکنان پژوهشگاه است که محیط پژوهشگاه، محیطی مطابق با فعالیت های پژوهشی، علمی و همچنین شئونات اسلامی، ارزش ها و فرهنگ ایرانی و فضایل اخلاقی انسانی باشد.
7-    شهروندان از حق نقد و ابراز نارضایتی برخوردار بوده و می¬توانند هرگونه انتقاد یا پیشنهاد خود را به پژوهشگاه اعلام نمایند.
8-    حق شهروندان است که بتوانند با مدیران ارشد پژوهشگاه ارتباط مستقیم داشته باشند.
9-    حق شهروندان است که از اطلاعات بدون طبقه بندی طرح¬های کلان، سمینارها و برنامه¬های تحقیق و توسعه پژوهشگاه اطلاع داشته باشند.
10-    حق شهروندان است که به فراخور نیاز از فرایندهای مختلف پژوهشگاه مطلع بوده و دچار پیچیدگی ها و یا تاخیر و تضییع زمان و منابع، در گردش کارها و امور نشوند.

X