پژوهشكده مطالعات راهبردی فاوا و اقتصاد دیجیتال

سرپرست
علیرضا یاری
معرفی

پژوهشكده مطالعات راهبردی فاوا و اقتصاد دیجیتال، با رویکرد ارائه مشاوره‌ راهبردی و کلان مبتنی بر پژوهش، به نهادهای سیاست‌گذار بخش به‌ ویژه ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توسعه تعاملات فی‌ مابین مراکز علمی و پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادهای سیاست‌گذار بخشی و فرابخشی در سطوح ملی و بین المللی راه‌اندازی شده است. مرکز مطالعات راهبردی و اقتصاد دیجیتال در راستای ماموریت های خود در زمینه هایی نظیر: تنظیم گری، توسعه اقتصاد دیجیتال، سیاست پژوهشی و برنامه ریزی راهبردی از ظرفیت اندیشمندان و صاحبنظران حوزه های تخصصی مختلف در قالب تشکیل کارگروه های تخصصی دائمی بهره خواهد گرفت امکان ارائه مشاوره های موردی از سوی این مرکز به سایر بخش های پژوهشگاه نیز فراهم خواهد بود.

ماموریت‌ها
  • هماهنگ سازی و ایجاد هم افزایی طرح های کلان راهبردی و برنامه های جامع سازمانی، بخشی و فرابخشی فاوا
  • ارزیابی و پایش پویای برنامه ها و سیاست گذارهای توسعه ای حوزه فاوا
  • برنامه ریزی و مدیریت نوآورانه و هوشمند توسعه بازار و خدمات فناورانه اولویت دار حوزه فاوا
  • اولویت شناسی پژوهش و توسعه فناورانه حوزه فاوا تبیین الگوهای تحول تنظیم گری در عرصه فاوا و اقتصاد دیجیتال
  • یکپارچه سازی نقشه راه فناوری های نوظهور فاوا شبکه سازی و توسعه تعاملات مراکز پژوهشی/دانشگاهی و نهادهای سیاست گذار
  • توسعه و ترویج ابزارها و روش های تنظیم گری و سازماندهی اکوسیستم دیجیتال
  • دیده بانی تحولات بین المللی در زمینه فاوا و بهره برداری از تجارب برتر توسعه و ترویج رویکرد پژوهش و نوآوری مسئولانه در حوزه فاوا
  • آمایش و بازنمایی وضعیت توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی مناطق برخوردار از فاوا
فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.

پژوهشكده مطالعات راهبردی فاوا و اقتصاد دیجیتال

X