رویداد "هوشمندسازی صنایع و دستگاههای اجرایی کشور در برنامه هفتم توسعه"

شماره :
47045
آخرین به روزرسانی :
شنبه 1403/02/29 ساعت 10:32
دسته بندی

رویداد "هوشمندسازی صنایع و دستگاههای اجرایی کشور در برنامه هفتم توسعه"

X