طرح همکاری ایران و کشور مالی جهت تربیت نیروی انسانی در حوزه هوش مصنوعی

شماره :
47057
آخرین به روزرسانی :
یکشنبه 1403/02/30 ساعت 12:15

طرح همکاری ایران و کشور مالی جهت تربیت نیروی انسانی در حوزه هوش مصنوعی

طرح همکاری ایران و کشور مالی جهت تربیت نیروی انسانی در حوزه هوش مصنوعی

ویدیو
طرح همکاری ایران و کشور مالی جهت تربیت نیروی انسانی در حوزه هوش مصنوعی
X