نشست علمی چالش های پیاده سازی نسل پنجم مخابرات سیار (5G) وافق های پیشرو نسل ششم مخابرات سیار (6G)

شماره :
47087
آخرین به روزرسانی :
سه شنبه 1403/04/12 ساعت 08:14

نشست علمی چالش های پیاده سازی نسل پنجم مخابرات سیار (5G) وافق های پیشرو نسل ششم مخابرات سیار (6G)

X