کلان داده

شماره :
40973
آخرین به روزرسانی :
سه شنبه 1402/08/30 ساعت 08:34

کلان داده

مديريت تهديدات و مخاطرات موجود در كلان داده هاي كشور، ارزش آفريني مبتني بر كلان داده هاي كشور
X