آزمایشگاه شبکه‌های مبتنی بر IP

شماره :
40944
آخرین به روزرسانی :
شنبه 1403/03/26 ساعت 11:41

نام مسئول آزمایشگاه: مهدی سمیع

تاریخ تاسیس: 139۲

اطلاعات تماس:

تلفن: 84977263

دامنه فعالیت

 • انجام آزمون­های کارایی، کارکردی و تطابق تجهیزات  VOIP و IP-PBX

 

آزمایش های قابل انجام آزمایشگاه :

 • انجام آزمون­های کارایی، کارکردی و تطابق تجهیزات IP Phone–Spirent abacus
 • انجام آزمون­های کارایی، کارکردی و تطابق تجهیزات VoIP Gateway–Spirent abacus
 • انجام آزمون­های کارایی، کارکردی و تطابق تجهیزات IP-PBX–Spirent abacus

سوابق فعالیت

 • بیش از ۲۱ مورد ارائه خدمات تایید نمونه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 • ساخت نمونه بومی  IP-PHONE
 • ساخت سوئیچ IMX
 • ساخت VOIP Gateway
 • ساخت مرکز تلفن IP-PBX
 • سکوهای تایید نمونه STAP و NG STAP
 • نرم افزار مدیریت شبکه سازمانی
 • پیاده سازی یک نمونه پایلوت سیستم زنجیره بلوکی

ثبت درخواست خدمت

X