تهیه پیشنهاد اولیه پروژه طراحی و نظام فنی و اجرایی مناسب به منظور صدور خدمات فنی و مهندسی مخابرات

شماره :
45942
آخرین به روزرسانی :
سه شنبه 1402/12/1 ساعت 11:43
نوع پروژه
کد پروژه
8500104
شماره قرارداد
2021
X