مستند سازی فعالیت‌های مؤسسه عالی ارتباطات در راستای تقویت روشهای آموزش و پژوهشی و بکارگیری نیروی انسانی کارآمد و جامعه پذیری اعضای بخش ICT

شماره :
45951
آخرین به روزرسانی :
سه شنبه 1402/12/1 ساعت 11:43
نوع پروژه
کد پروژه
8500103
شماره قرارداد
2084
X