ارائه چارچوبی برای آینده نگاری روند تکوین فناوری اطلاعات

شماره :
45957
آخرین به روزرسانی :
سه شنبه 1402/12/1 ساعت 11:43
نوع پروژه
زیرمجموعه مرتبط
کد پروژه
8632251
شماره قرارداد
8846
X