ارائه مدل مرجع معماری سازمانی برای بنگاه‌های مخابراتی

شماره :
45967
آخرین به روزرسانی :
سه شنبه 1402/12/1 ساعت 11:43
نوع پروژه
زیرمجموعه مرتبط
کد پروژه
8632231
شماره قرارداد
9920
X