ارزیابی مخاطرات امنیتی شبکه اطلاعات مشترکین ارتباطات سیار و ارائه طرح مهار مخاطرات با تاثیر زیاد

شماره :
45978
آخرین به روزرسانی :
سه شنبه 1402/12/1 ساعت 11:43
مجری پروژه (حقوقی)
نوع پروژه
زیرمجموعه مرتبط
کد پروژه
8635312
شماره قرارداد
14152
شناسه مشتری
X