حکمرانی داده ها (حکمرانی و مدیریت داده ها)

شماره :
46686
آخرین به روزرسانی :
شنبه 1402/12/12 ساعت 13:16
نویسنده(ها)
فهیمه سلیمی کوچی
مسعود محمدزاده
بهروز الیاسی
مهدی حسین پور
تاریخ انتشار
دسته بندی
کتاب
X